VZN: Samenwerkingsverband van organisaties die opkomen voor zelfstandigen in Nederland.

‘’In de afgelopen periode is er in politiek Den Haag vooral over zelfstandigen gesproken, maar niet met. Om daar verandering in te brengen hebben organisaties voor zelfstandigen hun krachten gebundeld om één stem te laten horen”, vertelde VZN-voorzitter Cristel van de Ven in september aan De Ondernemer.

VZN staat voor Vereniging Zelfstandigen Nederland, opgericht door ZZP-Nederland, Solo Partners, Zelfstandigen Bouw en ONL. VZN streeft naar een volwaardige rechtspositie van zelfstandigen, in een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) vindt de bundeling van krachten een geweldig initiatief en sluit zich hier dan ook graag bij aan. BOK is de grootste belangenbehartiger voor zelfstandigen in de kunstsector. BOK-voorzitter Henk Hofstra: “We kunnen meer bereiken als we niet een paar duizend, maar samen met andere zelfstandigenorganisaties meer dan 100.000 mensen vertegenwoordigen”

BOK merkt dat de meest ingrijpende maatregelen voor beeldend kunstenaars de laatste jaren niet zijn gemaakt door beleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, maar door andere ministeries. Denk aan het kabinetsbeleid inzake de zelfstandigenaftrek of een eventuele verplichting van een verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Dat beleid komt voort vanuit de ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hofstra: “Dergelijke maatregelen hebben betrekking op nagenoeg alle beeldend kunstenaars, maar ook op andere zelfstandigen. Met VZN komen we dus samen op voor een beter beleid voor alle zelfstandigen”.

Van de Ven juicht de komst van BOK per 1 januari 2021 toe: “Kunstenaars zijn bij uitstek zelfstandig ondernemers. Met BOK erbij vertegenwoordigen we een nog grotere diversiteit aan zelfstandigen. Zo kan VZN de stem van zelfstandig ondernemers nog duidelijker laten klinken.”