PERSBERICHT

De persconferentie van maandag 8 maart jl. vertoonde tekenen van hoop. Premier Rutte zei dat ‘het kantelpunt nadert dat het vaccin de overhand krijgt op het virus’. Ook hoopt het kabinet op nieuwe stappen om ondernemers meer ademruimte te geven.

Hoop doet leven, zegt men. De realiteit is echter dat je van hoop alleen niet kunt leven. Zelfstandig ondernemers in de, nog immer, getroffen sectoren – zoals  yogadocenten en reisadviseurs – weten dit helaas maar al te goed. Zij zagen hun hoop op het kunnen hervatten van hun werkzaamheden wederom vervliegen. Door de aanhoudende lockdown blijven zij verstoken van de mogelijkheid om zelf inkomsten te genereren; hun eigen ideeën over veilig en verantwoord heropenen conform RIVM-richtlijnen, ten spijt.

Een coronapaspoort kan uitkomst bieden om de economie weer op gang te krijgen. Maar zelfstandigen in nood hebben geen buffers meer om hierop te kunnen wachten. Hun hoop is nu gevestigd op de toezegging van het kabinet om de economische steunpakketten opnieuw tegen het licht te houden.  

VZN blijft zich, in haar gesprekken met de politiek, hard maken voor extra steun vanuit de overheid aan getroffen zelfstandig ondernemers; bij voorkeur door afschaffing van de partnertoets bij Tozo. Ook dienen de huidige problemen met de uitvoering van de TONK-regeling snel te worden opgelost. Daarnaast pleit VZN voor een ‘veegregeling’, in de vorm van een eenmalige coronacompensatiebonus, voor zelfstandigen die de afgelopen tijd hun beroep niet hebben kunnen uitoefenen en tegelijkertijd niet in aanmerking kwamen voor de TVL-regeling. Dit helpt zelfstandigen om hun onderneming direct te kunnen opstarten, zodra het kan.

Tot slot roept VZN op tot een herstelplan voor na de lockdown, gericht op afbouw van schulden en heropbouw van het vermogen van zelfstandigen. Dit biedt duidelijkheid en perspectief.

Beeld: Conscious Design